Covid-19

Acceptant aquest formulari s’està fent una declaració responsable conforme no es presenten símptomes de tenir COVID-19 i en cas d’haver passat la malaltia, es declara que s’han superat les prescripcions mèdiques corresponents.

S’ha d’omplir un formulari per persona assistent.

Local o Visitant
HLGVisitant